Via Romea Slavorum

Via Romea Slavorum, což se dá přeložit Římská cesta Slovanů tedy Slovanská cesta do Říma, vedla z Varšavy přes Čenstochovou na Moravu a pak přes Rakousko, Benátky a Assisi až do Říma.

Poutní cesty po Moravě by ji mohly oživit a po encyklice blah. Jana Pavla II. - Slavorum apostoli (Apoštolé Slovanů) by se mohla jmenovat: CYRILOMETODĚJSKÁ CESTA

Středověká cesta měří tisíc osm set kilometrů a vede z Varšavy přes Čenstochovou, kde se připojují poutníci z Krakova, pak přes Velehrad, kde se připojují poutníci z Levoče a Prahy (tak to uvádí francouzsky psaný poutní průvodce).

Pokračuje přes Vídeň a starobylé opatství v Gurku, kde se napojují poutníci z Maďarska. Druhý tisíc kilometrů se jde přes Benátky a celou Itálií.

21. dubna 2006 po ní vyšli pěšky z Varšavy tři poutníci, 63 letý Alain z Francie (lékárník v důchodu) a manželé Serge a Huguette (64, bývalý kriminalista, 65, profesorka) z kanadského Québecu.

Na Moravu (přesněji do Moravskoslezského kraje) vstoupili v Českém Těšíně, v neděli 14.5. večer už byli v Bystřici pod Hostýnem. Byl však takový liják, že když se městské policie ptali, kudy se jde na poutní místo, strážníci jim nic nevysvětlovali a hned je autem odvezli až k bazilice. Byli srdečně přijati v poutním domě a ráno byli na mši svaté, při které mohli slyšet kázání ve své mateřštině. Po snídani na faře sestoupili přímo dolů s tím, že takové klesání ještě nezažili. Pak šli přes Kroměříž, kde je přijalo Arcibiskupské gymnázium, a Velehrad do Hodonína, kde s nimi místní noviny udělaly pěkný rozhovor. Přes Mikulčice, kde zažili Velkomoravský den, pořádaný místní školou, došli do Břeclavi a v Poštorné opustili v sobotu 20. května naši vlast.

Do Říma došli 14.7. 2006 a ušli za 73 dní 1830 km.

Putovali s doporučením arcibiskupa z Albi, v jehož diecézi Alain bydlí.

Tak tomu totiž bývalo pořád: Poutník vycházel s potvrzením, žádná razítka nesháněl, naopak tím svým se prokazoval. V cíli mu na jeho papír potvrdili, že tam byl. Tzv. poutnické pasy, sbírání razítek a vyzvedávání vysvědčení je následkem moderního sběratelství.

Zde je překlad jejich dokladu a dole jeho kopie:

Pierre – Marie Carré arcibiskup z Albi
POTVRZENÍ
Já, níže podepsaný Petr Marie Carré, arcibiskup z Albi prohlašuji, že dobře znám pana Alaina Fabra ze své diecéze a doporučuji ho všem lidem, kteří budou číst toto svědectví.
Vydává se na pěší pouť z Varšavy do Říma, aby žil zkušenost chudoby a setkávání.
Ať vám Pán žehná a ať vás chrání.
Dáno v Albi 20. března 2006
Otisk pečeti
+ Petr Marie Carré,
arcibiskup z Albi

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023