Velehrad ve filmu

Na této stránce přinášíme průběžně doplňovaný seznam odkazů na zajímavé dokumenty a reportáže související s Velehradem, sv. Cyrilem a Metodějem.

Bazilika - velehradské příběhy svobody z dob nesvobody - dokument Václava Křístka odvisílaný Českou televizí 5. 7. 2013

Tudy kráčeli bratři Soluňané aneb "my sme se vézli
- Dokumentární pohlednice R. Jurdy ze Slovácka definuje cyrilometodějskou tradici na základě putování a hledání stop věrozvěstů nejen z archeologických nalezišť, ale i z víry, umění a přístupu k životu tamních obyvatel.

Dělník slova i lopaty (z cyklu Neznámí hrdinové) - dokument o jezuitovi Josefu Cukrovi vězněném nacisty i komunisty, který na Velehradě nalezl své povolání a na stáří se sem vtrátil. Scénář a režie Jiří Fiedo.

Cyril a Metoděj - Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! - dokument o životě, díle a odkazu sv. Cyrila a Metoděje, režie Otakáro Maria Schmidt

Velehrad (z cyklu Poutní místa) S průvodcem Josefem Somrem po stopách víry vtisknutých do krajiny naší země (2002). Režie J. Šindar

Kněžská pouť na Velehrad (Křesťanský magazín 28. 4. 2013, B. Jetelina)

Deset století architektury: Klášterní basiliky I. Velehrad - Nejpamátnější slovanská svatyně a její stavební a duchovní vývoj v běhu staletí (1998). Scénář a režie J. Hádková

Světci a svědci: Sv. Cyril a Metoděj - dokument o sv. Cyrilu a Metoději, Česká televize, premiéra 12. 8. 2007, režie S. Lazarová
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023