Ročenka 2016

Elektronickou verzi Ročenky je možné si stáhnout zde.

Obsah


Petr Hudec: Editorial / 4
Jan Peňáz: Slovo předsedy Matice velehradské / 5
Věra Bajajová: Činnost Matice velehradské v roce 2016 / 6
Plán činnosti Matice velehradské v roce 2017 / 10
František Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2016 / 10
Pozvánka na Valnou hromadu / 13

Dění na Velehradě
Petr Přádka SJ: Z roku milosrdenství do roku Fátimy / 14
Petra Číhalová: Rok 2016 na Velehradě / 16
Martin Kučera: Umělecké ztvárnění soch sv. Cyrila a Metoděje ve vstupních nikách
velehradského areálu / 24
Petr Slinták: Francouzská stážistka na Velehradě / 25
Aleš Mergental: Výstavy v Turistickém centru Velehrad / 27

100. výročí založení velehradského gymnázia
Tereza Kovaříková: Stručný nástin dějin a idejí jezuitského gymnázia na Velehradě / 29
Petr Hudec: Evropský kontext založení velehradského jezuitského gymnázia / 34
Michal Hegr: Stojanovo gymnázium v roce 2016 / 37

Jednota křesťanů
Robert Svatoň: Ekumenická připomínka začátku reformace ve Švédsku / 40
Robert Svatoň: Připravovat cestu k obnovení jednoty s křesťanským Východem / 47

Historie, osobnosti
Michal Altrichter SJ: Co asi všechno básník prožíval?
Básnická sbírka pátera Karla Dvořáka z Texasu / 58
Petr Hudec: Josef Vajs a Velehrad / 60
Petr Hudec: Velehrad a Katolická moderna / 63

CM památky
Klára Tománková: Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně / 67

Ekologie duše
Michal Altrichter SJ: Svatý Leonard / 69
Petr Hudec: Hodnoty „velehradské krajiny“/ 70

Poutnictví
Jan Peňáz: U hrobu sv. Cyrila / 74
Pozvánka na XVII. pěší pouť na Velehrad / 76
Jan Peňáz: Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L. P. 2017 / 77

Anonym z Kotěhůlek / 78
Je dobré připomenout – základní informace o Matici velehradské / 81
Přihláška do Matice velehradské / 82
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022