Ročenka 2014

Elektronickou verzi Ročenky je možné si stáhnout zde.

Obsah


Slovo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera / 4
J. Peňáz: Slovo předsedy Matice / 6
I. Habartová a P. Hudec: Činnost Matice velehradské v roce 2014 / 7
Plánované aktivity Matice velehradské v roce 2015 / 10
Pozvánka na Valnou hromadu Matice velehradské / 11
F. Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2014 / 12

Události viděné v duchu
P. Piťha: Scénář úplného průvodního programu pro poutníky před slavnostní děkovnou mší k 25. výročí kanonizace sv. Anežky Přemyslovny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 15. 11. 2014 / 14
P. Hudec: Kříž pro Evropský parlament / 19
P. Přádka: Pokračující obnova Velehradu / 20
P. Číhalová: Rok 2014 na Velehradě / 22
Velehrad v době I. světové války / 28

Cyrilometodějská, velehradská témata
P. Ambros: Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději v tradici křesťanského Západu / 33
F. Dvorník: Franské misijní metody mezi Slovany / 40
J. Vlčková: Londýnský Velehrad / 44
M. Altrichter: O tom, jak se ti, kdo se škorpívali, vyučili vděčnosti / 46
P. Hudec: Návštěvníci nebo uživatelé? Úvaha nad novou expozicí Martyrion / 47

Osobnosti
V. Feřt: Kněžské prvotiny: Zápisky Antonína Cyrila Stojana ke dni jeho kněžské primice / 49
P. Hudec: Vzpomínka P. Josefa Cukra SJ/ 51

Rok zasvěceného života
T. Špidlík: Sociální funkce klášterů / 54
P. Ovečka: Na okraj jedné smutné pětiletky, Relace 18. dubna 1955 / 55

Řádná synoda o manželství 2015
P. Ambros: Obraz křesťanského manželství v pramenech východní liturgie / 57

Jednota křesťanů
R. Svatoň: Ekumenismus v roce 2014 – významná výročí jako výzvy obnovit úsilí o jednotu / 63
A. Kindlerová: Řeckokatolická církev v Bulharsku a Makedonii / 71

Poutnictví
Informace o pěších poutích v roce 2015 / 76
J. Peňáz: Poutní cesta křesťanskou Evropou / 76
J. Peňáz: Pěší pouť Křtiny – Praha – Cáchy 2014 / 77
Pěší pouť na Velehrad / 78

Velehradské památky
P. Hudec: Kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě / 79

Velehradské expozice/ 85
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 87
Přihláška do Matice / 89
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023