Ročenka 2013

Elektronická podoba Ročenky ke stažení zde.

Obsah:

Slovo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera / 4
J. Peňáz: Slovo předsedy Matice / 6
P. Hudec: Činnost Matice velehradské v roce 2013 / 7
F. Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2013 / 11
Návrh činnosti Matice v roce 2014 / 13
Pozvánka na VIII. Valnou hromadu Matice velehradské / 14

Události viděné v duchu
P. Piťha: Ohlédnutí za cyrilometodějskými oslavami / 15
P. Přádka: Velehrad obnovený / 16
P. Číhalová: Jubilejní rok 2013 na Velehradě / 17
Kázání novodvorského opata Doma Samuela / 24

Osobnosti
P. Hudec: Blahoslavený mučedník Vasil Hopko / 26
Rozhovor s Mons. Vojtěchem Šímou / 28

Rok Rodiny
Inspirace otce Špidlíka k Roku rodiny / 30
P. Ambros: Pozornost k rodině a manželství. Na okraj k synodu o rodině / 32

Jednota křesťanů
R. Svatoň Čtyři ekumenické otázky roku 2013 / 36
Velehradské dialogy 2013 – zkušenost společného hledání / 46
A. Kindlerová: Unionistické dílo ve Francii v 19. století / 48
A. Kindlerová: Katolická církev východního obřadu v Rusku v první polovině 20. století / 52
P. Hudec: Ukrajinský bohoslovecký seminář na Moravě / 58

Slovo a obraz
P. Ambros: Krátký průvodce novou expozicí Velehrad na křižovatkách evropských dějin / 61
P. Ambros: Stručný průvodce expozicí Bible pro malé i velké / 67
P. Ambros: Svatí Cyril a Metoděj ak. malíře Otty Stritzka – nové logo velehradských výstav / 79
L. Karczubová: Nebeský Jeruzalém – nová velehradská mozaika / 81
L. Karczubová: Turínské plátno a Svatá Tvář z Manopella (tzv. Veroničina rouška) / 84
M. Altrichter: Od mozaiky k vitráži – v jednom Srdci / 86

Poutnictví
J. Peňáz: Cyrilometodějské poutní stezky / 89
Informace o pěších poutích v roce 2014 / 89
J. Peňáz: Českou cestou do Cách / 91

Přihláška do Matice / 94
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské /
95
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023