Ročenka 2012

Elektronickou verzi Ročenky si můžete stáhnout zde

Obsah:

J. Peňáz, P. Hudec : Budujeme Velehrad zdola
P. Hudec: Činnost Matice velehradské v roce 2012
Nekrologium členů Matice velehradské
J. Háblová: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2012
Návrh plánu činnosti Matice velehradské v roce 2013
Pozvánka na VII. valnou hromadu Matice velehradské

Události viděné v duchu
P. Číhalová: Z velehradské farní kroniky – rok 2012
P. Ambros: Putujeme na Velehrad uctít spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje
P. Přádka: Už je to krásné, ale ještě není konec
P. Hudec: Nový náhrobek cisterciáků na velehradském hřbitově
P. Hudec: Jak se na Velehradě slavilo CM jubileum v roce 1963
Rok eucharistie – třetí rok přípravy na Jubileum 2013
P. Ambros: Může nám něco říci obřad lámání chleba, kdy kněz vpouští malý úlomek
hostie do kalicha před svatým přijímáním?
P. Hudec: Hlaholská liturgie na Velehradě

Osobnosti
M. Rupnik: Otcovství, které rozvazovalo pouta srdcí a vlévalo touhu po lásce Boží
B. Zlámal: Antonín Cyril Stojan jako politik
P. Hudec: Hrob olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana ve velehradské bazilice
L. Němec: František Dvorník a unionistické úsilí
P. Hudec: Blahoslavený mučedník Josafat Kocylovskyj a Velehrad
Blahoslavený biskup Jiří Lakota
P. Hudec: P. Jan Nepomuk Soukop

Jednota křesťanů
T. Špidlík: Víra a jednota církve
A. Kindlerová: Katolická církev východního obřadu v Chorvatsku
R. Svatoň: Pouť k pravdě, smíření a svatosti

Poutnictví
P. Hudec: Poutní cesta Velehrad – Sv. Antonínek
Pozvánka na XIII. pěší pouť na Velehrad
J. Peňáz: Poutní cesta křesťanskou Evropou

Je dobré připomenout – základní informace o Matici velehradské
J. Peňáz : Matice hledá talenty
Infocentrum Velehrad
Přihláška do Matice
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023