Ročenka 2011

Elektronická podoba Ročenky ke stažení - zde

Obsah


Slovo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
Petr Hudec: Činnost Matice velehradské v roce 2011
Návrh činnosti Matice velehradské v roce 2012
Jarmila Háblová: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2011
Pozvánka na VI. valnou hromadu Matice velehradské

Události viděné v duchu
Petra Číhalová: Z farní kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ - rok 2011
Petr Hudec: Velehrad viděný skrze osobu: vzpomínka na návštěvu Václava Havla na Velehradě

Oběma plícemi
Robert Svatoň: Krůčky na cestách jednoty: katolická církev a ekumenismus v roce 2011
Jaroslav Franc: Koptští křesťané a Arabské jaro
Petr Hudec: Velehradský ikonostas 1913
Petr Hudec: Mikuláš Čarneckyj a Velehrad
Petr Hudec: Leonid Fjodorov a Velehrad

Rok biřmování – druhý rok přípravy na Jubileum 2013
Josef Hrdlička: Předmluva ke knize Slyšte slovo a zpívejte píseň
Pavel Ambros: Biřmování – svátost poslání a svědectví v plnění úlohy církve ve světě
Jiří Novotný: Dary Ducha Svatého
Giorgio Franco Aletti: Cyril, Metoděj a Konstantin: 2013, rok velkých objevů u křesťanských kořenů Evropy
Homilie arcibiskupa Cyrila Vasiľa v Nitře 5. 7. 2011

Obnova poutního místa Velehrad
Petr Přádka: Obnova velehradského poutního areálu v rámci projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy
Zdeněk Schenk, Jan Mikulík: Nové archeologické objevy v areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě

2. výročí od úmrtí otce Tomáše Špidlíka SJ
Tomáš Špidlík: Moudrost kajícníka
Luisa Karczubová: Jsme naším Pánem povoláni (Náhrobek kardinála Špidlíka)

Poutnictví
Jan Peňáz: Pouť je oživená budoucnost
Magna charta poutníka
Michaela Klímová: Moje první pěší pouť na Velehrad
Pozvánka na XII. pěší pouť na Velehrad
Poutní cesta Velehrad – Sv. Antonínek

Přihláška do Matice
Je dobré připomenout (základní informace o Matici)
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023