Ročenka 2010

Elektronická podoba Ročenky ke stažení zde

Obsah

Činnost Matice
Viribus unitis - spojenými silami (J. Peňáz) / 4
Čtvrtý rok činnosti obnovené Matice - nezakopat svoji hřivnu (P. Hudec) / 5
Nekrologium členů Matice velehradské / 7
Návrh plánu činnosti Matice v roce 2011 / 8 .
Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2010 (J. Háblová) / 9
Pozvánka na V. Valnou hromadu / 11

Události viděné v Duchu
Hrob kardinála Špidlíka – další důvod k návštěvě Velehradu (P. Ambros SJ) / 12
Velehrad a Jan Pavel II. (M. Altrichter SJ) / 14
Z farní kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ – rok 2010 (P. Zajícová) / 16
Římské kostely, v nichž se na začátku r. 868 konala liturgie slovanská (J. Cibulka) / 20
Blahoslavený mučedník Petr Pavel Gojdič a Velehrad (P. Hudec) / 22
„Oprav můj dům“ (P. Hudec) / 25

Příprava na jubileum v roce 2013
Cyrilometodějské výročí v roce 2013 (P. Piťha) / 32
Křest jako nesmazatelná pečeť Ducha Svatého (P. Ambros SJ) / 34
Křest. Každý den u pramenů nového života (M. Campatelli) / 36
Povolání. Několik užitečných úvah k životu ze křtu svatého (T. Špidlík SJ) / 38
Křest dětí v dnešní době (P. Ambros SJ) / 41
Téma křtu ve velehradské bazilice (P. Hudec) / 47
Křest knížete Bořivoje aneb proč se dnes tak rozmohly rauty - glosa (P. Hudec) / 50
Velehradská farnost buduje (P. Přádka SJ) / 52

Poutnictví
Putování na Velehrad (R. Beníček) / 55
Tradice 30. let putování z Levého Hradce na Velehrad (F. Reichel) / 57
Pozvánka na XI. pěší pouť na Velehrad / 61

Velehradské gymnázium
Rozhovor s ředitelem Stojanova gymnázia Michalem Hegrem (Š. Daňková) / 62
Zpěv a hudba v Papežském ústavě na Velehradě (B. Pitrun SJ) / 65
Velehrad očima významného slovníku moderních studií křesťanského Východu (P. Ambros SJ) / 67
Přehled poutí na Velehradě v roce 2011 / 72
Přihláška do Matice / 73
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 74
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023