Ročenka 2009

Elektronická podoba Ročenky ke stažení zde

Obsah:

Slovo předsedy Matice (Jan Peňáz) / 4

Činnost Matice velehradské v roce 2009 (Petr Hudec) / 5

Návrh plánu činnosti Matice v roce 2010 / 9

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2009 (Jarmila Háblová) / 11

Pozvánka na IV. Valnou hromadu / 13

Devadesátiny otce kardinála Tomáše Špidlíka SJ / 15

Homilie Benedikta XVI. při slavení 90. narozenin otce kardinála T. Špidlíka / 16

Advent svobody na Velehradě (Petr Hudec) / 18

Moskevský patriarcha Alexij, O. Clément a Fairy von Lilienfeld a jednota církví (Pavel Ambos / 20

Blahoslavený Metoděj Dominik Trčka CSsR (Petr Hudec) / 24

Sté výročí konání II. unionistického kongresu v roce 1909 (Petr Hudec) / 25

Cyrilometodějská tradice v promluvách papeže Benedikta XVI. / 27

Vykupitelky Velehradu (Petr Hudec a sestry z Kongregace Božského Vykupitele) / 30

Svědectví sester o pouti v jubilejním roce 1985 (Petr Hudec) / 32

Nekrologium členů Matice velehradské / 36

Z farní kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ - rok 2009 / 38

Mesto Nitra s cyrilo-metodským pracoviskom (Martin Hetényi, Peter Ivanič, Zvonko Taneski) / 41

Dojmy z V. pěší pouti na Velehrad (Alice Řehořková) / 43

Matice hledá talenty – nová píseň pro cyrilometodějské oslavy v roce 2013 (Jan Peňáz) / 47

Dar kněžství sdílí křesťané Východu a Západu společně - na okraj Roku kněží (Pavel Ambros) / 48

Svatováclavský kult v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě (Petr Hudec) / 53

Projekty na obnovu Velehradu (Petr Přádka) / 59

Přihláška do Matice / 63

Je dobré připomenout / 64

Přehled poutí na Velehradě v roce 2010 / 65

Modlitba před obrazem Matky jednoty ve velehradské bazilice / 66
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023