Ročenka 2008

Elektronická podoba Ročenky ke stažení zde

Obsah:


Nalevo, napravo - úvodní slovo (Jan Peňáz) / 3

Činnost Matice v roce 2008 (Petr Hudec) / 4

Návrh plánu činnosti v roce 2009 / 8

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2008 (Jarmila Háblová) / 10

Nekrologium / 12

Projevy úcty ke sv. Pavlovi ve velehradské bazilice (Petr Hudec) / 13

Matice hledá talenty (Jan Peňáz) / 16

Pozvánka na Valnou hromadu / 17

Objevuji pro sebe Velehrad v čase: rozhovor s Milivojem Husákem / 18

Poutní cesta Velehrad - Hostýn / 20

IX. pěší pouť na Velehrad / 21

Antonín Cyril Stojan - tvořivá prostota vášnivého důvěřivce (Michal Altrichter) / 22

Rozhovor s P. Petrem Přádkou SJ / 24

Kontroverze velehradského oltáře (Petr Hudec) / 26

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje oslavila osmdesát let svého trvání (sestry z Kongregace SCM) / 30

Čtrnáct velehradských zastavení / 35

Dýchat oběma plícemi - krátký přehled tradic křesťanského Východu (Pavel Ambros) / 39

Je dobré připomenout (základní informace o Matici) / 46
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023