Přesný popis poutní trasy

ABYCHOM ZBYTEČNĚ NEBLOUDILI
- podrobný popis poutní cesty ze Sv. Hostýna na Velehrad v obou směrech -

1. část: Velehrad - Svatý Hostýn (zastavení č. 1 až 25)

Z baziliky jít po Poutní cestě růžence (poslední 20. růžencové zastavení je na její severní straně) až k 15. růžencovému zastavení, před dřevěným mostkem odbočit doleva chodníkem mezi rybníky, přejít státní silnici, Archeoskansen obejít zprava k zastavení č. 2 - MODRÁ.

Po asfaltce jít nad něj a po okraji obce až k silnici, po ní doprava nahoru. Za obcí polní cestou doprava k zastavení č. 3 - JALUBÍ, od něhož lze za dobré viditelnosti zahlédnout obě poutní místa – docela blízko velehradskou baziliku a na vzdáleném horizontu baziliku na vrcholu Hostýna.

Odtud dále do obce Jalubí jsou dvě možnosti: 1.) Jít pořád po cestě kolem školy a autobusové točny ke kostelu anebo 2.) na křižovatce cest se dát vpravo pak vlevo a kolem kapličky a přes potok zase ke kostelu. Od něj pokračovat polní cestou (v případě bláta sestoupit do středu obce a po půl kilometru odbočit doleva k zemědělskému družstvu). Od družstevních budov dále po polní cestě, na křižovatce cest však nejít dál podle potoka, ale doleva mírně do kopce až do Sušic. Po příchodu na silnici se dát doprava k zastavení č. 4. - SUŠICE.

Pokračovat do Huštěnovic, přejít státní silnici, pod kostelem se dát doleva a jít až k Baťovu kanálu k zastavení č. 5 - HUŠTĚNOVICE.

Pokračovat doleva proti proudu kolem zastavení č. 6. - BAŤŮV KANÁL (BABICE) a č. 7. - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY až k jezu pod Spytihněví k zastavení č. 8 - SPYTIHNĚV.

Zde přejít po hrázi na druhou stranu a pokračovat proti proudu kolem zastavení č. 9. - POVODNĚ a pak kolem výběhů hřebčína až k rekreačnímu středisku Pahrbek.

Zabočit doprava a v areálu za recepcí jít k zastavení č. 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA.

Pokračovat rovně, pak doprava ulicí K Pahrbku, pak doleva ulicí 2. května, Žerotínovou a V Podzámčí do středu města, kde nad náměstím vpravo zastavení č. 11. NAPAJEDLA U KOSTELA.

Nad kostelem jít doleva, za školou nahoru doprava ke hřbitovu, kde je hrob Aničky Zelíkové. Ze hřbitova vyjít druhou stranou a polní cestou nad paneláky až k silnici a po ní doprava do kopce směrem na Pohořelice. Ty projít a pokračovat po silnici až do OLDŘICHOVIC, kde je nový kostel sv. Zdislavy a nad obcí stejnojmenné zastavení č. 12.

Dále jít asi kilometr po silnici a pak po žluté (turistické značce) doleva k zastavení č. 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA.

Odtud je možno: 1.) jít dál lesními cestami po zelené něco přes 4 km až k zastavení č. 14. - LESNÍ EKOSYSTÉM anebo 2.) vrátit se po žluté zpět na silnici a jít po ní stále rovně asi 2 a půl kilometru a pak odbočit po neznačené asfaltové lesní cestě doleva. Po 2 km se přijde na zelenou a po ní k zastavení č. 14.

Odtud po zelené a modré po asfaltce, ale jakmile se zelená uhne doprava, zůstat na lesní asfaltce a jít už jen po modré asi 100 m k zastavení č. 15. ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU.

Od zastavení č. 15 - buď přímo lesem k zimnímu stadionu po modré vedoucí kolem Koliby po Stezce zdraví anebo dál po lesní cestě bez značení a po 100 m se vrátit na zelenou, po ní ulicí K Majáku ke kruhovému objezdu, od něj doleva dolů po chodníku vpravo podél ulice Březnická, ve městě dolů kolem zimního stadionu a u Univerzity Tomáše Bati zabočit doprava ulicí Štefánikovou, z ní doleva ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Od něj dolů, podejít trať, dál po lávce přes řeku Dřevnici, odkud je výhled na kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích, a po jejím pravém břehu jít proti proudu až k soutoku s potokem Januštice. Dále zase po jeho pravém břehu jít proti proudu a napojit se na cyklostezku k lázním Kostelec a po ní až k zastavení č. 16 - ŠTÍPA, POUTNÍ KOSTEL.

Z poutního kostela doprava, před ZOO doleva na Fryšták, v něm doprava po hlavní silnici na náměstí (vpravo je Dům Ignáce Stuchlého a farní kostel) a na horní straně náměstí doprava po modré kolem hřbitova, z města vyjít ulicí Parkovou k zastavení č. 17 - FRYŠTÁK.

Pak modrou opustit a jít vlevo po silničce až do Lukovečka. V obci se 50 m před křižovatkou s hlavní silnicí dát doleva ulicí Mlýnskou ke kapličce k zastavení č. 18 - LUKOVEČEK.

Jít na hlavní silnici, po ní nahoru, před budovou obecního úřadu doprava ulicí Ráztockou po zelené až k zastavení č. 19 - ONDŘEJOVSKO na rozcestí U dubu.

Odtud dvě stejně dlouhé možnosti: 1) doprava po lesní asfaltce až ke státní silnici, po ní doleva dolů do středu obce, 2) nahoru po modré přes kopec Chochol do Rusavy, při vstupu na silnici dolů doleva do středu obce k zastavení č. 20 - RUSAVA.

Odtud po žluté značce až k rozcestí Pod Bukovinou, pak po modré k zastavení č. 21 - Svatý Hostýn - Pod Valy, kde končí poutní cesta ze Svatého Kopečka (jejich zastavení č. 19) pak po zase žluté až k bazilice. Kdo jde nahoru přímo ze spodních schodů, míjí zastavení č. 22 - 24 a před posledními schody vpravo najde poslední zastavení č. 25.


2. část: Svatý Hostýn - Velehrad (zastavení č. 25 až 1)

Poutní cesta začíná před svatohostýnskou bazilikou zastavením č. 25 vlevo pod prvními kamennými schody a vede po asfaltové cestě po sestupu z těchto schodů doprava směrem k rozhledně kolem zastavení č. 24 a 23. V první zatáčce jít doleva směrem k parkovišti (zastavení č. 22) a potom dolů po žluté turistické značce kolem restaurace Ovčárna na rozcestí Pod valy, kde je zastavení č. 21 a zároveň poslední zastavení na poutní cestě ze Svatého Kopečka (jejich č. 19).

Odtud jít po modré turistické značce až k rozcestí Pod Bukovinou. Odtud se pokračuje dál opět po žluté turistické značce lesní stezkou a potom asfaltovou cyklostezkou v rusavských Grapech až do obce Rusava, v níž je kromě evangelického kostela také katolický kostel Povýšení sv. Kříže, k obecnímu úřadu. Proti němu stojí zastavení č. 20 - RUSAVA.

Dále se jde po modré turistické značce nahoru půl kilometru po asfaltové silnici. Pak jsou dvě stejně dlouhé možnosti: 1.) Odbočit doprava po modré stoupáním po lesní cestě, posléze po lesní stezce kolem vrcholu Chochol a pak pořád po modré po asfaltové cestě až na rozcestí U dubu, kde je zastavení č. 19 - ONDŘEJOVSKO. 2.) Je možné jít z Rusavy pořád nahoru po asfaltové silnici kolem koupaliště a po 1,5 km se dát asfaltovou cestou prudce doprava a po ní až k zastavení č. 19.

Z rozcestí U dubu se jde po zelené dolů do lesa až do obce Lukoveček, v ní ulicí Ráztockou, v zatáčce u obecního úřadu zahnout doleva na hlavní silnici a po třech stech metrech opět doleva přes potok ke kapli Panny Marie Pomocné v LUKOVEČKU - zastavení č. 18.

Od ní se pokračuje ulicí Mlýnskou pryč od hlavní silnice na zemědělskou asfaltovou cestu vedoucí až do Fryštáku. Pozor, v Lukovečku to svádí jít do Fryštáku dále po hlavní silnici. Kousek před městem u zastavení č. 17 FRYŠTÁK, se cesta napojuje na modrou turistickou značku, která vede kolem hřbitova na náměstí. Ve Fryštáku můžete navštívit hrob P. Ignáce Stuchlého, kostel sv. Mikuláše a salesiánský Dům Ignáce Stuchlého kousek pod ním - vchod je však ze spodní strany, je nutno obejít celý blok.

Modrá turistická značka pokračuje místní částí Dolní Ves. V ní se odbočí se doleva směr Štípa a po silnici se přijde zastavení č. 16 - ŠTÍPA - POUTNÍ KOSTEL.

Od něj se jde k lázním Kostelec a pak po cyklostezce kolem potoka Januštice. Jak se spojí s Dřevnicí, asi po 500 m tuto přejít po mostě, odkud je výhled na kostel Panny Marie Pomocnici křesťanů na Jižních svazích. Pak zabočit nahoru do středu města, podejít trať a jít ke kostelu sv. Filipa a Jakuba, kolem něj nahoru na ulici Štefánikovu, po ní doprava, před univerzitou Tomáše Bati doleva do kopce po chodníku po levé straně ulice Březnická kolem zimního stadionu Luďka Čajky směrem na lesní hřbitov až ke kruhovému objezdu. Pak po zelené doprava ulicemi a lesní cestou. Jakmile asi po půl kilometru zelená odbočí doleva, zůstat na lesní asfaltce a po 100 m je zastavení č. 15 - ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU. Od zimního stadionu je však možné jít až k zastavení č. 15 lesem do kopce po modré vedoucí kolem Koliby po Stezce zdraví.

Pak pokračovat po asfaltce po modré značce, až se zase přijde na zelenou. Asi po jednom kilometru je zastavení č. 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM.

Pak jsou dvě přibližně stejně dlouhé možnosti: 1) po zelené až ke Svaté Vodě, 2) kdo nechce jít lesem, zůstane na pevné lesní cestě, která jej dovede na silnici, po ní půjde doprava a pak pořád přímo, po 2 a půl km dojde ke žluté, po ní se vrátí asi 300 m ke Svaté vodě, kde je studánka a mariánská kaplička V Kaménce. U ní je zastavení č. 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA.

Od tohoto panelu vede krátký úsek žluté turistické značky rovným průsekem k státní silnici a po ní se jde doprava k zastavení č. 12 nad ODŘICHOVICEMI. Do nich se jde dále po silnici kolem nového kostela sv. Zdislavy a pokračuje se přes Pohořelice, kde míjíme zdálky kostel sv. Jana Nepomuckého, do Napajedel. Ve městě se u první hospody dát doleva mezi paneláky a pak polní cestou mezi nimi a vodojemem se přijde na hřbitov ke hrobu karmelitánské sestry Aničky Zelíkové. Vyjít ze hřbitova a kolem školy jít ke kostelu sv. Bartoloměje, za kterým je zastavení č. 11 - NAPAJEDLA U KOSTELA.

Z centra města vede žlutá turistická značka doleva po hlavní silnici směrem na Slavii a dovede nás k rekreačnímu areálu Pahrbek k zastavení č. 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA.

Za recepcí přejít doprava mezi ploty až k řece Moravě a pokračovat stezkou kolem řeky k zastavení č. 9 - POVODNĚ a po stejné straně až ke spytihněvskému jezu, kde se překročí řeka na druhý břeh k zastavení č. 8 - SPYTIHNĚV.

Dál pokračovat podél Baťova kanálu k zastavení č. 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY a kolem Babic k zastavení č. 6 - BAŤŮV KANÁL - BABICE.

Pak až k mostu přes kanál k zastavení č. 5 - HUŠTĚNOVICE, kde se odbočí doprava přes pole. Dojde se do Huštěnovic s kostelem sv. Anny, kde byla pokřtěna sestra boromejka Marie Vojtěcha Hasmandová.

Přejít hlavní silnici vedoucí z Otrokovic do Uherského Hradiště a přes železniční přejezd po silnici jít až na začátek Sušic k autobusové zastávce, kde je zastavení č. 4 - SUŠICE.

Po zhruba sto metrech odbočit doleva po polní cestě jít až na okraj obce Jalubí, kde je kostel sv. Jana Křtitele. K němu je možné jít přímo polní cestou anebo vlevo na hlavní silnici v obci, po ní dál a u hřiště doprava (nechat je vlevo). Potom jsou 2 možnosti: 1.) V dobrém počasí jít přímo od kostela dolů, přejít potok a úvozem ke kapličce a pak v polích doprava a potom doleva na cyklostezku. 2.) V horším počasí jít od kostela dál k autobusové točně, u ní přejít potok, jít mezi domy ke škole a za ní vede polní cesta a zároveň cyklostezka do Modré. Asi uprostřed této cesty je zastavení č. 3 - JALUBÍ, od něhož lze za dobré viditelnosti zahlédnout obě poutní místa – docela blízko velehradskou baziliku a na vzdáleném horizontu baziliku na vrcholu Hostýna.

Polní cesta nás přivede k silnici vedoucí z Modré směrem na Bunč a u obrázku sv. Cyrila a Metoděje po ní jít doleva dolů do obce a v ní hned po cyklostezce vlevo horním okrajem obce, odkud se už otevře pohled na velehradskou baziliku s Buchlovem v pozadí. Obejít Archeoskanzen zleva a jít k zastavení č. 2 - MODRÁ.

Pak přejít silnici a z přírodního parkoviště jít chodníkem mezi rybníky na cyklostezku lemovanou kamennými zastaveními Poutní cesty růžence (tajemství slavná 15 - 20). Poslední je těsně u baziliky. V ní je hrob arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a kardinála Tomáše Špidlíka.Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022