PoutnictvíPěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2018

XXXVII. pouť z Levého Hradce bude zahájena v sobotu 17.2. v 9.30 při mši sv. v kostele sv. Klimenta

V. pouť moravských matic - se uskuteční v neděli 15. 4. v Zašové

IX. pouť tatínků s dětmi se chystá v průběhu června (putování 60 km)

XI. ročník Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad, zároveň VIII. Moravská Compostela: Svatý Kopeček - sobota 30.6. - středa 4.7. (110 km), noclehy: 30.6. Pavlovice, 1.7. Svatý Hostýn, 2.7. Zlín, 3.7. Napajedla, 4.7. Velehrad, je však možno jít jen ze Sv. Hostýna až 2.7. ráno (60 km)

VI. pouť ze Sv. Antonínka na Velehrad bude ve středu 4.7. (30 km), na Velehrad se od nepaměti chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násedlovic, Milonic a dalších míst

XI. pouť mladých z Opavy v červenci 2018 jdou přímo na Velehrad (150 km), podrobnosti www.opavskapout.wz.cz

XVIII. pěší pouť zvaná Hvězdicová: Cyrilometodějská lípa na hranicích Moravy a Čech - Nové Veselí - Netín - Velké Meziříčí - Křtiny; Vranov n/D - Znojmo - Žarošice; Rad. Svratka - Vítochov - Vír - Olešnice - Sloup; Brno Bystrc; Olomouc; Ratíškovice; Skalica; Ostrožská Lhota; Uherský Brod; Veselí nad Moravou; Nedachlebice - všichni na Velehrad, pondělí 20.8. - sobota 25.8. (170 km)

V sobotu 25. 8. v 10.30 zahájení v bazilice, v 11.30 pontifikální mše svatá s o. biskupem Pavlem Posádem, 15.00 rozloučení a večer XI. hudební festival Šroubek, který pořádá Matice velehradská

IX. svatováclavská pouť: Velehrad - (Napajedla nebo Pohořelice) - Štípa - Svatý Hostýn, pátek 28.9 v 10.00 mše sv. v bazilice - neděle 30. 9. - 60 km

Podrobnosti o těchto poutích naleznete na www,poutnik-jan.cz na stránkách (a podstránkách) v kategorii PĚŠÍ POUTĚ NA VELEHRAD

anebo na adresách uvedených v dalším odstavci

Dotazy, návrhy, připomínky a přihlášky prosím na mou adresu penaz.vm(.)seznam.cz - kromě poutě tatínků (markovic(.)arcibol.cz) a pěší pouti z Opavy na Velehrad (opavskapout(a)seznam.cz). Ti, kdo chtějí vycházet v sobotu 30.6.2018 ze Svatého Kopečka ať se hlásí na: m.svatokopecka@tiscali.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně v pondělí 2.7.2018 ať se hlásí na: matice@hostyn.cz Na všechny poutě zve Mons. Jan Peňáz.


"Proč lidé rádi putují na svatá místa?
Ten zvyk je známý ve všech světových náboženstvích. Cesta, jak píše Dostojevskyj, je obraz života, který se nezastaví a který nekončí. Kam vede? Člověk se bojí, že jde do neznáma. Ten, kdo jde na pouť, si je jistý, že skončí u nějaké svatyně, že se tam setká se skutečností, která je svatá."

kardinál Tomáš Špidlík SJ

„Domnívám se, že církevní turistika alias poutě patří k počátkům naší historie a vůbec k historii evropského kontinentu. Křesťanství totiž vytvořilo mezinárodní společenství bez rozdílu národnosti a rasy. Poutníci z celého světa se nejdříve vydávali na místa, kde působil a žil Ježíš Kristus. Později to byla místa spojená s působením apoštolů a dalších významných světců. Na těchto cestách lidé získávali zkušenosti, poznatky a nová přátelství. I dnes dostává církevní turistika studijní, kunsthistorický a kulturní rozměr.“

kardinál Dominik Duka
V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž.

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se „nedostalo“: Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: „V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ.“ Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí.

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023