Poutní cesta Velehrad - Sv. Hostýn

Je - li Velehrad křižovatkou, nemůže tam vést jen jedna cesta! Velehrad ovšem nemusí být "pouze" cílem, nýbrž aké východiskem. Vždyť se mu říká "moravský Betlém", neboť zhmotňuje zrod křesťanské víry Slovanů. MATICE VELEHRADSKÁ přijala pozvání MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ a společně s dalšími partnery vytvořili poutní cestu spojující Velehrad a Svatý Hostýn. Bylo ji možné pořídit díky štědrým dárcům.
Při pouti nezáleží nejvíce na tom, kolik toho poutník ujde, ani na tom, jakým způsobem cestuje, ale na tom, zda míří k správnému cíli. Svatý Hostýn a Velehrad jsou dvě nejdůležitější poutní místa na Moravě a mezi nimi by se mělo skutečně putovat, třebas jen kousek. Proto byla vybudována cesta se všemi náležitostmi: značkami, panely, razítky, průvodcem a pamětním listem.
Po cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi turistickými, poutnickými i náboženskými. Součástí každého přístřešku jsou dvě lavičky a panel, kde je kromě místopisných informací napsáno, kolik kilometrů má poutník za sebou a kolik před sebou a jména dárců. Na panelech jsou také citáty z Písma, které vybral arcibiskup Jan Graubner s ohledem na místa, kde poutník právě bude. Instalace připravil Dr. Jiří Troneček, autor naučných stezek a nové expozice ve Svatohostýnském muzeu. Dále tam jsou navrženy dvě písně, náboženská a lidová.
Poutníci se mohou po cestě vypravit buď individuálně, nebo se mohou připojit k některé z poutí pořádaných sesterskými Maticemi.
L.P. 2010 byla cesta prodloužena až na Svatý Kopeček, přibylo dalších 19 panelů. L.P. 2012 došlo k prodloužení jižním směrem na Svatý Antonínek - 12 panelů.

V roce 2018 od Kristova narození jsou poutě plánovány takto
(dá-li Pán Bůh, jak píše patron poutníků sv. Jakub ve svém listě 4,15):
Poutě pořádají matice, ale každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Poutník také počítá s tím, že teplá voda někdy nemusí vždycky vystačit na všechny.

 • Jedenáctá pouť ze Svatého Hostýna 2. - 4. 7. Je to zároveň osmá moravská Compostela: Svatý Kopeček 30.6. - Svatý Hostýn - příchod 1.7., odchod 2.7. - Velehrad 4.7. 2018 večer
 • Velehrad – Svatý Hostýn (už po deváté): 28. – 30. 9.
Úmysl všech poutí:
 • na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo
 • a letos zvláště:
 • za Boží milosrdenství a za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech
Podrobnosti o těchto poutích a seznam dalších najdete zde anebo na www.poutnik-jan.cz v kategorii Pěší poutě na Velehrad

Poutě spolupořádají Matice svatohostýnská, Matice svatokopecká a velehradská. Každý poutník však jde na vlastní odpovědnost, nejedná se o organizovaný zájezd.

Tři řady příběhů na cestu (2 pro směr na Velehrad a jednu pro směr z Velehradu) hledejte ZDE Odkaz na písně najdete o odstavec níže

Praktické rady pro pěší poutníky: Mapa trasy ke stažení zde Další turistické informace zde

Mapy jsou zde publikovány v PDF díky laskavému souhlasu Matice svatohostýnské. Kvalitně vytištěné si je můžete zakoupit jak na Velehradě (prodejna karmelitánského knihkupectví) a na Hostýně.

KDE JE MOŽNO PTÁT SE NA UBYTOVÁNÍ
Při cestě se nachází také
 • Klášter Kongregace sester Karmelitánek ve Štípě, Mariánské náměstí č. 56 Štípa, 763 14 Zlín 12 Tel.: 577 914 262 e-mail: karmel@volny.cz
 • Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, vedený Salesiány Dona Boska a jejich spolupracovníky
 • D.I.S. 26, 763 16 Fryšták, Tel: 577-911-065 nebo 577-912-536 Fax: 577-912-537 E-mail: dis@disfrystak.cz
 • Salesiánské středisko na Jižních svazích ve Zlíně
 • Farnost Zlín - Panny Marie Pomocnice křesťanů, Okružní 5430 76005 Zlín Telefon: 577 019 682 fazlin-pmpk@ado.cz
 • Je možno poprosit o skromný poutnický nocleh, ale je nutno se ozvat dostatečně zavčas.
 • Kdo by chtěl nocleh pro sebe nebo malou skupinku na některé faře, musí si to sám domluvit osobně a předem.
Aby se poutníkům kráčelo s radostí, jsou na každém panelu názvy dvou písní. Jedna je poutní, druhá lidová, obě jsou vybrány tak, aby se hodily k místům, kterými se právě prochází. Když například půjdeme kolem řeky, na panelu uvidíme: "...SLYŠ, JAKÝ TO NAD ŘEKOU JÁSOT A PLES ...." "... POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA ..." Byl vydán zpěvník s úplnými texty těchto písní i s nápěvy, stojí 10 Kč a je k dostání spolu s průvodcem a mapou. Texty pro písně této i dalších poutních cest najdete ZDE

Atmosféru pouti zachycují snímky, zvukové nahrávka a video vytvořené Zbyňkem Domanským (MSH) na těchto odkazech:

VZDÁLENOSTI A ČASY (pouze doba chůze při průměrné rychlosti pěší chůze)

Ze Svatého Hostýna dolů
(přes Štípu, více lesem a přes kopce):
* Za 3 dny:
Sv. Hostýn – Štípa: 18,3 km - 5 a půl hodiny
Štípa – Napajedla: 22,8 km - 6 a půl hodiny
Napajedla – Velehrad: 21,3 km, 4 a půl hodiny

* Za 2 dny:
Svatý Hostýn – Zlín: 24,4 km - 7 hodin
Zlín – Velehrad: 38 km - 9 a půl hodiny

Podrobně:
Svatý Hostýn - Rusava: 5,5 km - 80 minut
Rusava – Fryšták: 8,8 km - 180 minut, přes kopec
Fryšták – Štípa: 4 km - 60 minut
Štípa – Zlín: 6,1 km - 95 minut
Zlín – Oldřichovice: 12,8 km - 240 minut
Oldřichovice – Napajedla: 3,9 km - 60 minut
Napajedla – Huštěnovice (kostel): 10 km - 135 minut
Huštěnovice – Velehrad: 11,3 km - 135 minut, přes kopec v Jalubí
Celkem: 62,4 km a 985 minut, to je 16 hodin 25 minut

Z posvátného Velehradu nahoru (přes Štípu, více úseků po rovině a po asfaltu):
* Za 3 dny:
Velehrad – Napajedla: 18,8 km - 4 hodiny 40 minut
Napajedla – Štípa: 23,7 km - 7 hodin 40 minut
Štípa - Sv. Hostýn: 18,5 km - 5 hodin 10 minut

* Za 2 dny:
Velehrad – Zlín: 36,4 km - 10 hodin 40 minut
Zlín - Svatý Hostýn: 24,6 km - 6 hodin 50 minut

Podrobně:
Velehrad – Huštěnovice (panel): 9,3 km - 140 minut, po rovině přes Staré Město
Huštěnovice – Napajedla: 9,5 km - 140 minut
Napajedla – Oldřichovice: 3,9 km - 60 minut
Oldřichovice – Zlín: 13,7 km - zhruba 300 minut, přes Malenovice
Zlín – Štípa: 6,1 km - 100 minut
Štípa – Fryšták: 4 km - 60 minut
Fryšták – Rusava: 9,0 km - 160 minut, z Ondřejovska po asfaltce
Rusava - Svatý Hostýn: 5,5 km - 90 minut
Celkem: 61 km a 1050 minut, to je 17 hodin 30 minut
.
Logo pro cestu


vytvořil poutník Miloš Sláma, který došel v jubilejním roce pěšky až do Říma. Použil barvu fialovou, která znamená pokání, a modrou – barvu jasného nebe a Panny Marie, protože na obou krajích cesty stojí kostely jí zasvěcené. Modrá může také připomenout, že pouť má být "radost pro všechen lid". Z toho také vyplývají šipky a označení zpěvníku. Je autorem linoritu "Pouť", který zdobí pamětní list a autorem loga pro zpěvníček.

Ve středověku existovala Via Romea Slavorum - Cesta slovanských poutníků do Říma (více zde). Vedla z Varšavy přes Čenstochovou na Moravu a pak přes Rakousko, Benátky a Assisi až do Říma. Ta by mohla někdy být páteří evropských poutních cest.
Poutní cesta spojující Velehrad s Hostýnem je jejím prvním článkem, a protože začíná u duchovního středu, můžeme snad říci jejím jakoby ústředním obratlem. Vede od baziliky Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě k bazilice Panny Marie na Svatém Hostýně.

Cesta využívá turistické značky, tam, kde nejsou, máme svoje, také v barvách loga.

PŘESNÝ POPIS TRASY
s citáty z Písma a názvy dvou písní na každém panelu:


1. VELEHRAD
JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)
BOŽE, COS RÁČIL ..... JAZYKEM RODNÝM BOŽÍ CHVÁLU PĚLI, MATEŘSKOU ŘEČÍ KNIHY SVATÉ PSALI ...
MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ ...

2. MODRÁ
JDĚTE NAPROTI KRISTU. (Mt 25, 1)
ZVOŇTE ZVONY ..... SVOLÁVEJTE ODEVŠAD NA POSVÁTNÝ VELEHRAD ...
KDYŽ JSEM ŠEL Z HRADIŠŤA ...


3. JALUBÍ
ZŮSTAŇ S NÁMI, UŽ SE PŘIPOZDÍVÁ. (Lk 24, 29)
K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNÍ ..... DEJ, AŤ V DOMECH NAŠICH VZKVÉTÁ PRAVÁ LÁSKA, PRAVÁ CTNOST ....
EJ, OD BUCHLOVA ...


4. SUŠICE
JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. (Jan 14,6)
KAŽDÝ DEN PÁN MI SÍLU DÁVÁ ...
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DĚDINĚ ....


5. HUŠTĚNOVICE
KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZAPŘI SE, VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MNE. (Mt 16,24)
SLUNCE AŤ SVÍTÍ, KDE JSI TY ...
ŠLY PANENKY SILNICÍ ....


6. BAŤŮV KANÁL (BABICE)
POJĎTE I VY NA OPUŠTĚNÉ MÍSTO A TROCHU SI ODPOČIŇTE. (Mk 6,31)
PÁN ZASTAVIL SE NA BŘEHU ....
U STUDÁNKY SEDĚLA ...


7. ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY
POJĎTE ZA MNOU A UDĚLÁM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ. (Mk 1,17)
NA VŠECH CESTÁCH TÉTO ZEMĚ SMÍŠ SE K BOHU PŘIBLÍŽIT ...
NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH ...


8. SPYTIHNĚV
JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE EVANGELIUM. (Mk 16,15)
SLYŠ, JAKÝ TO NAD ŘEKOU JÁSOT A PLES ....
POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA ...


9. POVODNĚ
JSEM TO JÁ, NEBOJTE SE. (Mk 6,50)
MÁTI PÁNĚ PŘESVATÁ .... CELOU NAŠI OBEC CHRAŇ ....
TEČE VODA, TEČE ...


10. NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA
CO TEDY CHCETE, ABY LIDÉ DĚLALI VÁM, TO VŠECHNO I VY DĚLEJTE JIM. (Mt 7,12)
ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ, RAČ VŽDYCKY BÝT OCHRÁNCE MŮJ ...
UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ ..


11. NAPAJEDLA – MĚSTO
KDO NENESE SVŮJ KŘÍŽ A NEJDE ZA MNOU, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,27)
POJĎ K SPASITELI ...
HÁJKU, HÁJEČKU, HÁJKU ZELENÝ ...


12. OLDŘICHOVICE
KDO VÁS PŘIJÍMÁ, MNE PŘIJÍMÁ. (Mt 10,40)
ZDISLAVO V ŘÍŠI KRÁS, SLYŠ SVÝCH DĚTÍ VROUCÍ HLAS ...
JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK ...


13. MALENOVICE - SVATÁ VODA
KDO PODÁ NĚKOMU TŘEBA JEN ČÍŠI STUDENÉ VODY PROTO, ŽE JE MÝM UČEDNÍKEM, NEPŘIJDE O SVOU ODMĚNU. (Mt 9,41)
O MATKO PÁNĚ .... POJĎ SE MNOU KRAJEM MÉHO DOMOVA, DO LESŮ VONNÝCH KVĚTŮ ...
TEČE POTŮČEK BUBLAVÝ ....


14. LESNÍ EKOSYSTÉM
PODLE TOHO JAK SOUDÍTE, BUDETE I VY SOUZENI. (Mt 7,2)
DO TVÝCH STAROSTÍ ... PŘIŠEL TEN, JENŽ MÁ TĚ RÁD ...
.... V LESE, V LESE NA JEHLIČÍ ...


15. ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU
POJĎ DOLŮ, DNES MUSÍM ZŮSTAT V TVÉM DOMĚ. (Lk 19,5)
MÁ DUŠE BOHA VELEBÍ, ...
POCESTNÝ ...


16. ZLÍN – POHLED NA MĚSTO OD VÝCHODU
PŘINÁŠÍŠ-LI SVŮJ DAR K OLTÁŘI A TAM SI VZPOMENEŠ, ŽE TVŮJ BRATR MÁ NĚCO PROTI TOBĚ, NECH TAM SVŮJ DAR A JDI SE NEJDŘÍV SMÍŘIT. TEPRVE POTOM PŘIJĎ A OBĚTUJ SVŮJ DAR. (Mt 5,23 n)
AVE MARIAPOLI ...
JAKÉ JE TO HEZKÉ, DVA KOVÁŘI V MĚSTĚ ...


17. FRYŠTÁK
KDO PŘICHÁZÍ KE MNĚ A NEKLADE I SÁM SEBE AŽ NA DRUHÉ MÍSTO, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,26)
LAUDATE OMNES GENTES (Chvalte Pána, všechny národy) ...
KDYŽ JSEM K VÁM CHODÍVAL PŘES TY LESY ...

18. LUKOVEČEK
PANE, KE KOMU BYCHOM ŠLI? TY MÁŠ SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA. (JAN 6, 68)
SLUNCE KRISTOVY LÁSKY AŤ OZÁŘÍ NÁS ...
POD TOU SKÁLOU ...


19. ONDŘEJOVSKO
SNAŽTE SE VEJÍT ÚZKÝMI DVEŘMI. (Lk 13,24)
NASTOKRÁT BUĎ POZDRAVENA, O, MATIČKO HOSTÝNSKÁ ...
SEDÍ SOKOL NA JAVORI ...


20. RUSAVA
KDYŽ SE MODLÍTE, ŘÍKEJTE: OTČE NÁŠ ...(Lk 11,2)
SPOJ NÁS V JEDNO, PANE ...
DÚ VALAŠI, DÚ ... nebo: MY JSME VALAŠI ...


21. - 25. SVATÝ HOSTÝN
DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME S RADOSTÍ. (Žalm 121,1)
HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ, KDE PŘEBÝVÁ MARIA ...
MORAVA KRÁSNÁ ZEM ...
V budoucnu by měla být cesta osázena alejí stromů, především jeřábů oskeruší.
Tento strom byl vyhlášen stromem Slovácka. První jeřáb oskeruše s názvem Metodějův strom byl zasazen 6.4.2008 právě v den 1123. výročí smrti Metoděje mezi Modrou a Velehradem, tam kde se stýká poutní cesta ze Svatého Hostýna a Poutní cesta růžence ze Starého Města.

Dále můžeme uvažovat o prodloužení cesty severním i jižním směrem. Směrem k Polsku by vedla přes kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, baziliku ve Frýdku a Skočov, rodiště sv. Jana Sarkandra. Směrem do Říma by zamířila přes sv. Antonínka u Blatnice, velkomoravské Mikulčice a malé poutní místo v Týnci do Mariazell ve Štýrsku a pak do Itálie přes Benátky a Assisi do Říma.

JE HOTOVA odbočka na Svatý Kopeček, odkud se pravidelně na Svatý Hostýn chodí.

Z Velehradu se dá zbudovat i odbočka na západ, až k sv. Vojtěchu na Levém Hradci u Prahy, odkud sem pravidelně chodí pěšky od roku 1982, takže cesta už je prošlápnutá, jen ji pěkně popsat a označit.

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023