Logo MaticeCharakteristika loga

Velehrad charakterizuje cyrilometodějská a mariánská úcta - velehradská bazilika je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrilu a Metoději. V logu Matice je dílo soluňských bratří připomenuto dvojramenným křížem a zdůrazněnými písmeny C, M v nápisu MATICE VELEHRADSKÁ. Mariánský rozměr Velehradu je přítomen v plášti Panny Marie, Matky křesťanské jednoty, který má pod sebou skrýt všechny křesťany. Tento mateřský ochranný symbol si může přisvojit také Matice velehradská, v jejíchž stanovách je možné číst: "Je–li Velehrad spojován se zrodem naší víry, pak se slovo „matice“ odkazuje k tomuto mateřství." Na Pannu Marii odkazuje také osmicípá hvězda. Tato hvězda svítí nad "Slovanským Betlémem" - jak bývá Velehrad nazýván, stejně jako svítila nad Betlémem judským. Zároveň může připomenout Hvězdu nové evangelizace, jak Pannu Marii nazval a vzýval velký velehradský poutník Jan Pavel II.

Logo v různých formátech je možné si stáhnout zde
Výklad loga ve francouzštině a angličtině najdete na závěr článku
FRANCAIS en bas, ENGLISH down


Historie

Cyrilometodějské družstvo Velehrad, s nímž se v roce 1922 Matice velehradská spojila, mělo kulaté razítko s vyobrazením soluňských bratří. Sv. Metoděj je zde zobrazen jako biskup s palliem a sv. Cyril drží pravoslavný trojramený kříž a obraz s vyobrazením Panny Marie.
Po obnovení činnosti Matice v roce 2006 vytvořil pan Tomáš Ježek návrh nového loga: V horní části dvouramenný žlutý kříž odkazující na Východ, pod ním nápis MATICE VELEHRADSKÁ v typu písma Traján odkazující na Západ, vespod tři zkřížené žluté hřeby, vše uspořádáno do tvaru "mandorly" (mandle).
Tento návrh byl přijat na první Valné hromadě Matice po živé diskusi pouze jako prozatímní a Výbor MV byl pověřen předložením nových návrhů.

V únoru roku 2008 bylo na Valné hromadě představeno nové logo vytvořené Ludvíkem Kolkem z Brna: Dvě "hvězdy z východu" symbolizující sv. Cyrila a Metoděje osvítily Slovany a tím i celou Evropu (modrý kruh). Velehrad se tak stal jedním z jejích duchovních středů (ohnisek). Vše je požehnáno CM dvojitým křížem, který zdobí průčelí baziliky.

Ani tento návrh nebyl všeobecně přijat. Vyskytly se námitky z řad zahraničních členů, kteří poukazovali na skutečnost, že hlavních patronů Evropy je více (sv. Cyril a Metoděj, sv. Benedikt, sv. Brigita Švédská, sv. Kateřina Sienská, sv. Terezie Benedikta od Kříže).Byl tedy učiněn pokus o připomenutí všech patronů Evropy. Tento rozměr však Velehrad nikdy neobsáhl a ani členové Matice jej nemají zvnitřněný.
Nakonec tedy vytvořil římský poutník Miloš Sláma z Polničky zcela nový návrh, který Valná hromada dne 15. února 2009 schválila.

L´Assemblée pléničre de Matice Velehradska réunie le 15 février 2009 ŕ Velehrad a accepté le nouveau logo de l´Association.
Source:
l´icône de Notre-Dame de l´Unité, avec son manteau de bleu foncé orné d´une bande dorée et l´étoile ŕ huit branches sur l´épaule gauche de la mčre de Dieu. Croix double, dite de Lorraine, de Hongrie, mais traditionnellement appelée chez nous "croix cyrillométhodienne", dont la barre supérieure évoque l´inscription apposée sur la croix de Jésus.
Signification:
en tchčque Matice est un nom féminin de la męme famille que matka (la mčre dont maticka est un diminutif), Matice, c´est celle qui s´occupe de façon maternelle des questions concrčtes relatives ŕ Velehrad, ce qu´elle fait sous la protection maternelle d´Hodégetria - mčre de Dieu, Mčre de l´Unité des Chrétiens - tandis que les pčres jésuites s´occupent de façon paternelle des questions spirituelles.

Matice Velehradska´s Plenary Assembly has approved of the new logo of the Association.
Source :
the icon of Our Lady of Unity, with her dark blue coat decked with a golden strip and the eight-branch star on the left shoulder of the Mother of God. A double cross, so-called Cross of Lorraine, Cross of Hungary, but which we traditionnally call the "Cyrillomethodian Cross", with its superior bar recalling the sign on the cross of Jesus.
Meaning:
in Czech Matice is a feminine name (matka = mother). Matice motherly looks after the concrete matters relating to Velehrad under the maternal protection of Hodégetria - the Mother of God and the Mother of the Unity of Christians - whereas the Jesuit fathers deal with spiritual matters.

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023