Cisterciácký náhrobek

Cisterciácký náhrobek - Velehrad


Dne 10. listopadu 2013 se na Velehradě uskutečnila slavnost požehnání nového náhrobku velehradských cisterciáků, který byl zbudován péčí Matice velehradské díky štědrosti dárců. Autorem náhrobku je kameník Petr Novák.

V deset hodin slavil v bazilice mši svatou společně s věřícími opat Dom Samuel z trapistického kláštera v Novém Dvoře. Ten také společně s převorem cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě P. Justinem Berkou požehnal na hřbitově nový náhrobek.

Působivou atmosféru slavnosti dotvořili svým zpěvem účastníci kurzu gregoriánského chorálu.

Odpoledne se pak ještě ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje uskutečnila za velké účasti lidí beseda o řeholním životě.


Na snímku Z. Skaličky jsou zleva Mons. Jan Peňáz, opat Dom Samuel, P. Justin Berka, bratr Bernard a P. Petr Přádka SJ


Cisterciáci mají na Velehradě nový náhrobek (článek Z. Skaličky pro Slovácký deník)Kontext:

Velehrad je místem setkávání kultur Východu a Západu. Tradicí je spojován s působením soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje, kteří na Moravu přišli z Východu. Západní tvář vtiskl Velehradu zejména cisterciácký řád, který zde působil v letech 1205 - 1784.

Při generální opravě Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě byly ve 30. letech 20. století z důvodu zajištění statiky a odvlhčení zdiva otevřeny a prozkoumány i krypty s kosterními pozůstatky mnichů a donátorů cisterciáckého kláštera. Po skončení oprav bylo podzemí s četnými nálezy fragmentů románské architektury a nově propojenými kryptami zpřístupněno veřejnosti. Kosterní pozůstatky byly nově přeskupeny a pietně uspořádány v rámci této expozice. O čtyřicet let později byla větší část pozůstatků přenesena na půdu místního hřbitova. Jejich náhrobek patřil na hřbitově k nejubožejším.

Původní náhrobek

Vznikla proto iniciativa vyjádřit důstojným náhrobkem úctu cisterciákům, kteří na Velehradě vytvořili obdivuhodné hmotné i duchovní dílo. Současně je tato iniciativa výrazem dynamické obnovy poutního místa Velehrad. To je paradox nastolený odvaleným kamenem hrobu Kristova!


Návrh nového náhrobku

Realizace„Práce těchto nezištných, hloubavých mnichů změnila podobu mnoha divokých končin k nepoznání a jejich modlitby poznamenaly duchovní dějiny doby, v níž žili, způsobem, jaký lze jen těžko vyčíst z horní strany náhrobní desky."

Thomas Merton
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023