CM kniha

"Nahé jsou všechny národy bez knih." (Proglas)


Matice velehradská připravila ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník knihu
Slyšte slovo a zpívejte píseň.

Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. Čtenář se současně baví i vzdělává.Ukázka knihy s ilustrací ke snu mladého Konstantina o Sofii


Ukázka stránky s iniciálouVe druhé části autor v několika historických obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“.


Ukázka stránky s iniciálouUkázka stránky s ilustrací


K textu knihy je pro děti připojen slovníček s vysvětlením málo známých slov a termínů. Kniha je bohatě ilustrována akad. malířkou Klárou Folvarskou. Předmluvu ke knížce napsal Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, a kniha získala právo užít loga ČBK pro oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Tím se stává oficiální součástí příprav na toto výročí, k němuž jako svůj příspěvek Matice velehradská knihu připravila.

„Knížka by měla posloužit k tomu, aby se naše země probrala. Je o mravnosti, vlasti, jazyku, povinnosti a o naději.“

prof. Petr Piťha

„Jsem naprosto přesvědčen, že je to dílo mimořádně krásné a že pokud svatí Cyrila a Metoděj stojí u kořenů a pramene naší veškeré kultury a mluví sami o tom, co znamenají knihy pro národ, tak zde se zrodila kniha, která vypovídá o nich způsobem nesmírně poetickým, způsobem naučným, ve kterém najdeme úžasnou inspiraci víry, naděje, celé té více než tisícileté kontinuity cesty, po které šli všichni naši předkové. Je to literární styl, který zaujme děti stejně jako při něm zatají dech intelektuálové, dospělí a věřím, tedy že nejen křesťané, ale i ti, kteří hledají.“

Mons. Josef Hrdlička
olomoucký světicí biskup


Další

Recenze knihy zde

Fotogalerie z prezentace knihy zde

Technické údaje:
Kniha má 205 stran formátu A5 v pevné vazbě.

Kniha vyšla na počátku roku 2012. Můžete si ji objdnat u nakladatelství Poustevník.

ukázky z knihy ve formátu PDF jsou ke stažení zde
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022