Francouzi zbudovali už 31. zastavení

Loni pořídilo sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou 3 zastavení: dva kříže v jižní Francii

27. nový moderní kříž ke cti sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu nad městečkem Beaumes de Venise

28. obnovený zničený tzv. vraní kříž v Méthamis

29. zastavení sv. Jana Křtitele bylo požehnáno 15. října 2014 v Baltriskes na Litvě (podrobnosti níže).

oratoire-27-st-louis-marie-grignion-de-monfort-beaumes-de-venise-2014.jpg oratoire-28-methamis-2014.jpg oratoire-29-baltriskes-litva-2014---kaplicka-sv.-jana-krtitele.jpg

30. zastavení bylo zbudováno letos v Bedoues v jižní Francii v rodišti blahoslaveného papeže Urbana V., jemuž je zasvěceno

31. zastavení stojí v Beaumes de Venise nedaleko Avignonu, je zasvěceno sv. Josefovi, Pěstounu Páně a má nápis ITE AD IOSEPH - Jděte k Josefovi.

oratoire-31-st.-joseph-beaumes-de-venise-2015.jpg

Zastavení blah. papeže Urbana V. stojí v jeho rodném kraji v jižní Francii, v departementu Lozere, v horním toku řeky Tarn, v Bedoues před klášterním kostelem, na jehož věži je 12 m vysoký kříž, který každou noc září. Autorem je opět Pascal Beauvais, sochař z Cublac.

Bylo požehnáno 26. srpna 2015 biskupem z Mende (hlavní město departementu Lozere a stejnojmenné diecéze) za účasti starosty, členů sdružení a pravoslavných poustevníků z blízkých hor.

(foto níže)

Životopis: Urban V., vlastním jménem Guillhelmus (Vilém) de Griomard, se narodil na hradě Grisac v roce 1309 a zemřel 19.12. 1370 v Avignonu. Svátek má 19.12. Jeho jméno je z latiny: urbanus = člověk z Města (Říma), z hlavního města Římské říše. Byl opatem benediktinského kláštera sv. Viktora v Marseille. Konkláve 20 kardinálů jej v r. 1362 vybralo ze dvou kandidátů na papežský stolec, kteří nebyli kardinálové, druhým byl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ve volbě rozhodlo to, že Vilém byl Francouz, byl zvolen 201. papežem, na naléhání sv. Brigity Švédské, básníka Francesca Petrarcy a Karla IV., začal papež uvažovat o návratu do Věčného Města (Říma), byla v tom symbolika jeho jména (Město = lat. Urbs, Urban = městský obyvatel), 30. 4.1367 odcestoval papež z Francie a 16.10.1367 byl přijat v Římě, který byl ve velmi zuboženém stavu, pustil se do velkolepých oprav římských budov, kostelů, vodovodů a silnic, pracovní příležitosti zaměstnaly většinu Římanů, v lednu 1368 přijal papež v Římě neapolskou královnu Jenu (Janu, Johannu) a kyperského krále Petra, královna Jena byla první ženou, která dostala od papeže Zlatou růži (tato pocta se dává mimořádně vynikajícím osobnostem nebo významným stavbám, v r.1985 byla 265. papežem Janem Pavlem II. udělena velehradské bazilice k 1100. výročí smrti sv. Metoděje), na svátek Všech svatých 1.11.1368 korunoval papež na římskou císařovnu Alžbětu (Elišku) Pomořanskou, byla jedinou císařovnou korunovanou papežem, potíral nepotismus (dávání úřadů příbuzným), simonii (svatokupectví) a nemravnost duchovních, pro nepokoje, které vypukly v Římě a válečný konflikt v r. 1370 mezi Anglií a Francií, odjel papež zpět do Avignonu 5. 9.1370, kde zemřel, pohřben v kostele sv. Viktora, od roku 1362 se stala tiára symbolem papežství a trvale se používala nad papežským znakem až do roku 2005, beatifikován 256. papežem bl. Piem IX. v roce 1870.

oratoire28-bh.urbain.jpg oratoire28-detail.jpgoratoire28-vue.jpgoratoire28-entree.jpg oratoire28-benediction.jpg oratoire28-eveque-et-maire.jpgoratoire28-skit.jpg oratoire28-detail-plus.jpg

V Litvě zbudovali Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou 15.10.2014 už 29. zastavení - dřevěnou Boží muku zasvěcenou sv. Janu Křtiteli s jeho slovy o Pánu Ježíši: JAM SKIRTA AUGTI, O MANMAŽÉTI = ON MUSÍ RŮST, JÁ SE VŠAK MENŠIT (Jan 3, 30). Stojí u kláštera téhož zasvěcení v Baltriškes, kde se usadili bratři z komunity Tiberiade, která vznikla v Belgii. Více se o nich dozvíte zde: http://www.tiberiade.be

baltriskes--sveceni-kaplicky-sv.-jana-krtitele-dne-16.10.-2014.jpg 1----mapa-evropy-s-27-zast.jpg

17. října dali na Horu křížů v Šiauliai své kříže.

S nimi tam dal svůj kříž i bratr Rostislav, člen Matice velehradské, za celou naši vlast s tímto nápisem:

Ježíši Kriste, žehnej Litvě, České republice, Francii a všem národům Evropy i světa 17.10. L. P. 2014

Tento kříž vztyčil Rostislav ...............(podrobnosti jsou v redakci stránek)

.

hora-krizu-celkovy-pohled.jpghora-krizu--detail.jpghora-krizu-cesky-kriz.jpghora-krizu--pomniky-padlym-odbojarum.jpghora-krizu-socha-kristaa-dar-sv.jana-pavla-ii.jpg

Doma v Provensálsku u městečka Beaume de Venise pokračují v opravě románského kostela sv. Hilaria, z něhož zbylo jen pár zdí - už opravili celou apsidu. Letos na Štědrý den tam po západu slunce bude po několika stoletích opět sloužena mše svatá. Za rok chtějí opravit loď a v roce 2016 dát zase střechu. Více o kostele sv. Hilaria najdete zde: http://youtu.be/4JtodKC0W_k

články a fotografie z oprav http://route-europe-chretienne.fr/spip/spip.php?article287

Plánují také založit ve Francii podobnou Horu křížů jako je na Litvě. Bude to u dálnice mezi Lyonem a Marseille u výjezdu Tain l´Hermitage v Chantmerle les Blés (Kosí zpěv u pšenic) na soutoku Róny a Izery, kde už stojí zastavení Krista Spasitele.

První kříže tam dali v neděli 28.12.2014 právě na svátek Betlémských neviňátek zavražděných na příkaz krále Heroda, protože zastavení i ty kříže nabízejí na smír za zabíjení nenarozených.

Zastavení Krista Spasitele

je jejich 11. dílo a požehnal je ve svátek sv. Michaela 29. září 2008 děkan kapituly při avignonské katedrále Mons André Reyne. Je věnováno prosbám za nenarozené děti.

chantmerle3.jpg chantmerle2.jpg

Zastavení č. :

25 a 26 najdete zde http://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost--c/francouzi-uz-maji-26-kaplicek/

17 - 24 zde (nenechte se splést devatenáctkou, je k ní něco přidáno) http://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/francouzi-postavili-uz-19-kaplicek/

15 a 16 http://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/francouzske-sdruzeni-poutni-cesta-krestanskou-evropou-postavilo-l-p-2010-dalsi-dve-zastaveni-kaplicky/

1 - 14 http://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/poutni-cesta-krestanskou-evroppu/

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022